chất nổ TATPchất nổ TATP

5 loại chất nổ phi hạt nhân mạnh nhất thế giới

5 loại chất nổ phi hạt nhân mạnh nhất thế giới

TNT, TATP, RDX là ba trong số những loại chất nổ thông thường có sức công phá lớn nhất được tạo ra trong lịch sử loài người.

Đăng ngày: 01/03/2017
Tiêu điểm
Khoa Học News