chất siêu dẫn ở nhiệt đô caochất siêu dẫn ở nhiệt đô cao

Các nhà vật lý tìm ra chất siêu dẫn ở nhiệt độ cao mới

Các nhà vật lý tìm ra chất siêu dẫn ở nhiệt độ cao mới

Một nhóm các nhà khoa học vật lý đã tìm ra một vật liệu siêu dẫn mới ở nhiệt độ rất cao, đạt kỷ lục từ trước tới nay.

Đăng ngày: 12/11/2019
Đã lý giải được bí ẩn 30 năm nguồn gốc của tính siêu dẫn

Đã lý giải được bí ẩn 30 năm nguồn gốc của tính siêu dẫn

Các nhà khoa học tại Đại học Cambridge vừa tuyên bố đã có thể lý giải được bí ẩn tồn tại trong suốt 30 năm qua nhằm tìm ra loại vật liệu siêu dẫn có thể hoạt động ở nhiệt độ cao.

Đăng ngày: 21/06/2014
Tiêu điểm
Khoa Học News