chữ Hebrew cổchữ Hebrew cổ

Tìm thấy bằng chứng về địa điểm diễn ra màn trục quỷ của Chúa

Tìm thấy bằng chứng về địa điểm diễn ra màn trục quỷ của Chúa

Cuốn Phúc âm Marco có một nội dung mô tả Chúa Jesus giải phóng một người đàn ông bị quỷ ám, bằng cách trục các con quỷ ra khỏi người này và đẩy chúng vào những con lợn. Sự kiện được gọi là Phép màu trên những con lợn.

Đăng ngày: 31/12/2015
Tiêu điểm
Khoa Học News