chiếc quần đặc biệtchiếc quần đặc biệt

Quần giúp người liệt có thể đi lại

Quần giúp người liệt có thể đi lại

Một công ty Israel đã phát minh ra chiếc quần đặc biệt giúp những người bán thân bất toại có thể đứng lê và đi lại như một người bình thường.

Đăng ngày: 10/12/2010
Tiêu điểm
Khoa Học News