dấu hiệu nhận biết nhãn lồng hưng yêndấu hiệu nhận biết nhãn lồng hưng yên

5 dấu hiệu đặc trưng để nhận biết nhãn lồng Hưng Yên xịn

5 dấu hiệu đặc trưng để nhận biết nhãn lồng Hưng Yên xịn

Nếu là nhãn lồng Hưng Yên, cùi sẽ dày và khô, đặc biệt có hai dẻ xếp rất khít nhau. Những loại nhãn khác không có đặc điểm này.

Đăng ngày: 01/08/2015
Tiêu điểm
Khoa Học News