dế đuôi ngắndế đuôi ngắn

Rợn người với những loài động vật tự ăn bản thân

Rợn người với những loài động vật tự ăn bản thân

Trong thế giới tự nhiên, động vật ăn thịt kẻ thù hay đồng loại là điều hết sức bình thường để sinh tồn, cân bằng sinh thái. Tuy nhiên động vật tự ăn bản thân của chính mình thì lại là chuyện khác.

Đăng ngày: 03/05/2016
Tiêu điểm
Khoa Học News