ericaerica

Robot có cử chỉ và lời nói tự nhiên như con người

Robot có cử chỉ và lời nói tự nhiên như con người

Các nhà khoa học Nhật Bản đã đạt bước tiến mới trong quá trình tạo ra người máy có khả năng giao tiếp như con người.

Đăng ngày: 06/08/2015
Tiêu điểm
Khoa Học News