file PDFfile PDF

Cẩn trọng khi làm việc với file PDF

Cẩn trọng khi làm việc với file PDF

Ít người biết rằng loại file  PDF ngày ngày họ tiếp xúc trên máy tính lại là định dạng được sử dụng nhiều nhất để truyền nhiễm virus.

Đăng ngày: 09/03/2011
Tiêu điểm
Khoa Học News
Trang web của chúng tôi có thể được thực hiện và duy trì bằng cách hiển thị quảng cáo trực tuyến cho khách truy cập của chúng tôi.
Vui lòng xem xét hỗ trợ chúng tôi bằng cách vô hiệu trình chặn quảng cáo của bạn.