gene đột biến không di truyềngene đột biến không di truyền

Loài người sắp phải sinh sản theo cách mới

Loài người sắp phải sinh sản theo cách mới

Để gene đột biến không di truyền qua các thế hệ, loài người phải giao phó tinh trùng (hoặc trứng) của mình cho những chuyên gia di truyền học để họ làm sạch khỏi tất cả những gene nào bị coi là gene xấu trước khi cho thụ tinh để hình thành phôi trong ống nghiệm.

Đăng ngày: 01/08/2012
Tiêu điểm
Khoa Học News