hàng rào thông minhhàng rào thông minh

Hàng rào thông minh nhận diện kẻ khả nghi

Hàng rào thông minh nhận diện kẻ khả nghi

Các nhà khoa học Mỹ vừa sáng chế thành công một hệ thống cảm biến gắn vào hàng rào, có thể nhận diện những kẻ khả nghi đang tìm cách vượt qua mạng lưới bảo vệ này.

Đăng ngày: 12/02/2011
Tiêu điểm
Khoa Học News