hòa diênhòa diên

Công bố nhiều kết quả khai quật khảo cổ ở Khánh Hòa

Công bố nhiều kết quả khai quật khảo cổ ở Khánh Hòa

Sáng 2-8, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), Viện Khảo cổ học Việt Nam phối hợp Bảo tàng Khánh Hòa tổ chức hội thảo quốc tế khảo cố học tiền - sơ sử Khánh Hòa.

Đăng ngày: 03/08/2010
Tiêu điểm
Khoa Học News