hòn đảo đông dân nhất thế giớihòn đảo đông dân nhất thế giới

Cuộc sống ở hòn đảo đông dân nhất thế giới

Cuộc sống ở hòn đảo đông dân nhất thế giới

Với diện tích 0,12 km2, Santa Cruz del Islote là hòn đảo đông dân nhất thế giới khi có đến 1.200 người sinh sống.

Đăng ngày: 24/07/2015
Tiêu điểm
Khoa Học News