hạt bosonhạt boson

Thêm lời kêu gọi đổi tên

Thêm lời kêu gọi đổi tên "hạt của Chúa"

Một trong những nhà vật lý từng công bố giả thuyết về "hạt của Chúa" cho rằng cộng đồng khoa học nên gọi nó bằng tên mới.

Đăng ngày: 24/04/2013
Đừng gọi nó là hạt của Chúa

Đừng gọi nó là hạt của Chúa

Giáo sư Peter Higgs, người đầu tiên công bố giả thuyết về sự tồn tại của hạt Higgs, muốn mọi người ngừng gọi nó là "hạt của Chúa" vì ông là người vô thần.

Đăng ngày: 10/04/2013
Tiêu điểm
Khoa Học News