igf1igf1

Những người thách thức mọi bệnh tật

Những người thách thức mọi bệnh tật

Một cộng đồng người lùn ở Ecuador dường như được miễn nhiễm với mọi loại bệnh tật, đặc biệt là ung thư, và có tuổi thọ rất cao.

Đăng ngày: 18/08/2008
Tiêu điểm
Khoa Học News