kính chống nhận dạn khuôn mặtkính chống nhận dạn khuôn mặt

Privacy Visor - kính chống nhận dạng khuôn mặt người

Privacy Visor - kính chống nhận dạng khuôn mặt người

Phần mềm nhận dạng khuôn mặt đang dần ngày càng phổ biến, và việc công nghệ chống nhận dạng xuất hiện chỉ là vấn đề thời gian. Như thường lệ, Nhật Bản lại tiếp tục đi đầu trong việc phát minh này.

Đăng ngày: 11/08/2015
Tiêu điểm
Khoa Học News