khoảng chân khôngkhoảng chân không

Điều gì xảy ra khi một người chết trong vũ trụ?

Điều gì xảy ra khi một người chết trong vũ trụ?

Về cơ bản, anh ta sẽ bị đóng thành băng khô trong khoảng chân không băng giá của vũ trụ. Nước trong cơ thể hóa băng và cuối cùng biến mất.

Đăng ngày: 17/09/2015
Tiêu điểm
Khoa Học News