khung xương 3dkhung xương 3d

Tạo xương người từ tế bào gốc và công nghệ in 3D

Tạo xương người từ tế bào gốc và công nghệ in 3D

Công ty EpiBone của Mỹ thành công trong việc tạo ra xương từ tế bào người, mở ra một cuộc cách mạng trong y học.

Đăng ngày: 04/09/2015
Tiêu điểm
Khoa Học News