lãnh tụlãnh tụ

Trở lại sự thật về cái chết của Lenin

Trở lại sự thật về cái chết của Lenin

Rất nhiều năm sau cái chết của vị lãnh tụ vĩ đại của cuộc Cách mạng tháng 10 Nga, các nhà khoa học đã xác định được nguyên nhân chính xác về cái chết của Người.

Đăng ngày: 14/12/2010
Tiêu điểm
Khoa Học News