lực hút trọng trườnglực hút trọng trường

Chuyện về những người biết bay

Chuyện về những người biết bay

Các vị thần trong thần thoại phương Đông có một khả năng đặc biệt. Họ có thể bay. Tuy nhiên, những người bình thường như các giáo sĩ Bà La môn ở Ấn Độ, người luyện Yoga, các thuật sĩ và ẩn sĩ cũng có thể khinh công và lơ lửng trong không khí.

Đăng ngày: 05/10/2015
Tiêu điểm
Khoa Học News