leo tường bằng sào treleo tường bằng sào tre

Giáo sư Mỹ lý giải kỹ thuật leo tường bằng sào tre của đặc nhiệm Việt Nam

Giáo sư Mỹ lý giải kỹ thuật leo tường bằng sào tre của đặc nhiệm Việt Nam

Chỉ dùng một thanh tre dài, các đặc nhiệm Việt Nam có thể leo tường nhanh thoăn thắt theo phương vuông góc với mặt tường, điều tưởng chừng bất khả thi.

Đăng ngày: 09/03/2017
Tiêu điểm
Khoa Học News