liên cầu khuẩn nhóm Bliên cầu khuẩn nhóm B

Tìm thấy loại đường kháng khuẩn trong sữa mẹ

Tìm thấy loại đường kháng khuẩn trong sữa mẹ

Theo đó, loại đường có trong sữa mẹ có thể đã giúp cơ thể trẻ kiểm soát được liên cầu khuẩn nhóm B, giúp bé hạn chế bị nhiễm khuẩn trong quá trình chăm sóc những ngày đầu đời.

Đăng ngày: 19/09/2017
Tiêu điểm
Khoa Học News