loài lợnloài lợn

Những phát hiện bất ngờ về trí tuệ của động, thực vật

Những phát hiện bất ngờ về trí tuệ của động, thực vật

Nếu bạn nghĩ rằng động vật và cỏ cây không có trí thông minh thì đây là lúc bạn nên nghĩ lại.

Đăng ngày: 24/10/2015
Lấy nội tạng của lợn để ghép cho người trong tương lai

Lấy nội tạng của lợn để ghép cho người trong tương lai

Một công ty công nghệ sinh học ở Mỹ đã nghiên cứu cách nuôi các cơ quan nội tạng lợn để sử dụng cho con người và đạt được một số thành công ban đầu.

Đăng ngày: 14/08/2015
Lợn thông minh hơn chó và tinh tinh?

Lợn thông minh hơn chó và tinh tinh?

Các nhà khoa học ở trường đại học Mỹ phát hiện thấy loài lợn không "tối dạ" như nhiều người nghĩ mà thậm chí chúng còn thông minh hơn cả loài chó và cả tinh tinh.

Đăng ngày: 17/06/2015
Tiêu điểm
Khoa Học News