máy định vị Beidoumáy định vị Beidou

Trung Quốc cung cấp dịch vụ định vị toàn cầu

Trung Quốc cung cấp dịch vụ định vị toàn cầu

Đến năm 2012 Trung Quốc sẽ phóng thêm 8 vệ tinh tham gia vào chùm vệ tinh định hướng Beidou (Bắc Đẩu).

Đăng ngày: 26/05/2011
Tiêu điểm
Khoa Học News