mặt nạ lặnmặt nạ lặn

Chiếc mặt nạ lặn trang bị cho thành viên đội bóng Thái Lan có gì đặc biệt?

Chiếc mặt nạ lặn trang bị cho thành viên đội bóng Thái Lan có gì đặc biệt?

Phương án lặn để thoát khỏi hang Tham Luang đối với 13 thành viên đội bóng Thái Lan "Lợn Hoang" được xem là giải pháp khả thi nhất trong bối cảnh một cơn bão lại sắp ập tới khu vực này.

Đăng ngày: 06/07/2018
Tiêu điểm
Khoa Học News