mối thợ giàmối thợ già

Chiêu

Chiêu "đánh bom cảm tử" dị thường của loài mối

Nghiên cứu vừa công bố trên số mới nhất của tạp chí Science dường như cho thấy, tự nhiên đã đền bù cho những sinh vật già yếu khả năng đánh trả, mặc dù chúng không còn sống để kể về chiến công hiển hách của mình sau đó.

Đăng ngày: 28/07/2012
Tiêu điểm
Khoa Học News