mực xăm thông minhmực xăm thông minh

MIT phát triển mực xăm giúp bạn biết khi nào mình ốm chỉ bằng cách nhìn

MIT phát triển mực xăm giúp bạn biết khi nào mình ốm chỉ bằng cách nhìn

Loại mực xăm mới có thể thay đổi màu sắc theo tình trạng sức khỏe.

Đăng ngày: 15/06/2017
Tiêu điểm
Khoa Học News