magpiesmagpies

Quạ soi gương để làm gì?

Quạ soi gương để làm gì?

Các nhà khoa học cho biết những con quạ New Caledonian thông minh có thể sử dụng gương để tìm thức ăn.

Đăng ngày: 21/09/2011
Tiêu điểm
Khoa Học News
Trang web của chúng tôi có thể được thực hiện và duy trì bằng cách hiển thị quảng cáo trực tuyến cho khách truy cập của chúng tôi.
Vui lòng xem xét hỗ trợ chúng tôi bằng cách vô hiệu trình chặn quảng cáo của bạn.