magpiesmagpies

Quạ soi gương để làm gì?

Quạ soi gương để làm gì?

Các nhà khoa học cho biết những con quạ New Caledonian thông minh có thể sử dụng gương để tìm thức ăn.

Đăng ngày: 21/09/2011
Tiêu điểm
Khoa Học News