miền nam châu Âumiền nam châu Âu

Năm 2100: thời tiết cực đoan ảnh hưởng 2/3 dân châu Âu

Năm 2100: thời tiết cực đoan ảnh hưởng 2/3 dân châu Âu

Báo cáo trong tạp chí cũng cho biết 2/3 dân số châu Âu, tức vào khoảng 350 triệu người ở 31 nước châu Âu đối mặt với các vấn đề sức khỏe do biến đổi khí hậu.

Đăng ngày: 07/08/2017
Tiêu điểm
Khoa Học News