ngày trên trái đấtngày trên trái đất

Trong quá khứ, một ngày trên Trái Đất chỉ... 22 giờ

Trong quá khứ, một ngày trên Trái Đất chỉ... 22 giờ

Những biến động này tạo ra thách thức và nhiều câu hỏi khác nhau. Với một khoảng thời gian dài hơn qua từng thời kì, sự xoay vòng của Trái Đất đã thay đổi như thế nào?

Đăng ngày: 25/08/2017
Tiêu điểm
Khoa Học News