nhà máy xử lý rác thải sinh hoạtnhà máy xử lý rác thải sinh hoạt

Biến rác thải thành nhiên liệu máy bay

Biến rác thải thành nhiên liệu máy bay

Nhiên liệu được tạo ra có những ưu điểm vượt trội như tiêu hao ít hơn, sạch và không có phát thải gây hại cho môi trường.

Đăng ngày: 09/07/2019
Tiêu điểm
Khoa Học News