nhóm Priapiumfishnhóm Priapiumfish

Loài cá có tuyến sinh dục nằm trên đầu ở Việt Nam

Loài cá có tuyến sinh dục nằm trên đầu ở Việt Nam

Lẫn trong đám thực vật bên dưới dòng nước chảy chầm chậm, một con cá Phallostethus cuulong đực dài 2cm đang tiến tới gần con cái, bơi song song và cố gắng giao phối với nó. Lúc này, phần đầu của chúng đặt gần nhau, tạo thành 1 góc 45 độ.

Đăng ngày: 09/07/2012
Tiêu điểm
Khoa Học News