nhận biết nguy hiểmnhận biết nguy hiểm

Ngựa biết đọc cảm xúc của con người

Ngựa biết đọc cảm xúc của con người

Ngựa có thể phân biệt khuôn mặt tức giận hoặc vui vẻ, thậm chí nghiêng mặt để nhìn bức ảnh thể hiện cảm xúc tiêu cực.

Đăng ngày: 30/03/2016
Tiêu điểm
Khoa Học News