nick lanenick lane

Darwin có thể đã sai về nguồn gốc của sự sống trên Trái đất?

Darwin có thể đã sai về nguồn gốc của sự sống trên Trái đất?

Theo giả thuyết của nhà bác học Charles Darwin, sự sống có thể được hình thành trong một “hồ nước ấm áp” có chứa đầy các loại muối, ánh sáng, nhiệt độ... Nhưng giả thuyết này có thể không chính xác.

Đăng ngày: 08/11/2019
Tồn tại sự sống ngoài Trái đất?

Tồn tại sự sống ngoài Trái đất?

Ngày nay, các nhà thiên văn học đã cho chúng ta thấy rằng trái đất chỉ là 1 trong bao la những hành tinh có thể có sự sống. Còn các nhà sinh vật học đã hé lộ cho chúng ta biết sự sống trên trái đất khởi nguồn như thế nào.

Đăng ngày: 15/12/2011
Tiêu điểm
Khoa Học News