optixoptix

Nghiên cứu loài bướm khám phá quá trình hội tụ tiến hóa

Nghiên cứu loài bướm khám phá quá trình hội tụ tiến hóa

Trong 150 năm qua, các nhà khoa học luôn cố gắng giải thích về “sự hội tụ tiến hóa – convergent evolution”. Một trong những ví dụ nổi tiếng về điều này là cách các loài bướm độc từ những loài khác nhau tiến hóa để bắt chước mỗi mẫu màu sắc của loài khác...

Đăng ngày: 04/08/2011
Tiêu điểm
Khoa Học News