panspermiapanspermia

Sao chổi và các tiểu hành tinh reo rắc sự sống khắp thiên hà?

Sao chổi và các tiểu hành tinh reo rắc sự sống khắp thiên hà?

Vi khuẩn ngoài vũ trụ có phải là nguồn gốc sự sống trên Trái Đất không? Chúng ta có thật sự là sinh vật sinh ra từ Trái Đất không?

Đăng ngày: 01/11/2018
Sự sống di cư từ trái đất

Sự sống di cư từ trái đất

Trong nhiều năm qua, các nhà khoa học đã nêu giả thuyết vi khuẩn có thể đã được đưa tới trái đất trên một sao chổi hoặc thiên thạch, gieo mầm cho sự sống ngày nay. Nhưng thuyết nguồn gốc sự sống ngoài vũ trụ (panspermia) đặt vấn đề ngược lại, rằng liệu trái đất có thể cung cấp sự sống cho các thế giới khác không?

Đăng ngày: 19/04/2012
Tiêu điểm
Khoa Học News
Trang web của chúng tôi có thể được thực hiện và duy trì bằng cách hiển thị quảng cáo trực tuyến cho khách truy cập của chúng tôi.
Vui lòng xem xét hỗ trợ chúng tôi bằng cách vô hiệu trình chặn quảng cáo của bạn.