phương pháp loại trừphương pháp loại trừ

Quan sát, suy luận - Kỹ năng của Sherlock Holmes và cách để có được chúng

Quan sát, suy luận - Kỹ năng của Sherlock Holmes và cách để có được chúng

Sherlock Holmes là một bậc thầy về 2 khả năng quan sát và suy luận. Nhờ vậy mà chỉ ngay từ lần đầu gặp mặt, ông đã biết người đối diện làm việc gì, sở thích và thói quen như thế nào.

Đăng ngày: 03/08/2017
Tiêu điểm
Khoa Học News