phương trình làm thay đổi cả thế giớiphương trình làm thay đổi cả thế giới

17 phương trình này đã thay đổi cả thế giới, bạn nhớ được bao nhiêu cái?

17 phương trình này đã thay đổi cả thế giới, bạn nhớ được bao nhiêu cái?

Thời đi học bạn đã được dạy hết về những phương trình này rồi đấy.

Đăng ngày: 20/01/2019
Tiêu điểm
Khoa Học News