phản biệnphản biện

TS Trần Việt Hùng: Phản biện phải đi đôi với tư vấn

TS Trần Việt Hùng: Phản biện phải đi đôi với tư vấn

TS Trần Việt Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam, nhấn mạnh, nhiều về hoạt động phản biện của các nhà khoa học phải gắn với tư vấn.

Đăng ngày: 08/02/2011
Tiêu điểm
Khoa Học News