phantom odorperceptionphantom odorperception

Bạn có biết vì sao chúng ta cứ luôn ngửi thấy mùi hôi dù xung quanh thơm nức mũi?

Bạn có biết vì sao chúng ta cứ luôn ngửi thấy mùi hôi dù xung quanh thơm nức mũi?

Hóa ra nguyên nhân của hiện tượng kỳ lạ này xuất phát từ chính chiếc mũi của chúng ta cơ đấy.

Đăng ngày: 22/08/2018
Tiêu điểm
Khoa Học News