protein P16protein P16

Tìm được loại thuốc kéo dài tuổi thọ chuột 35%, sắp có cho con người?

Tìm được loại thuốc kéo dài tuổi thọ chuột 35%, sắp có cho con người?

Chỉ bằng cách đơn giản là xóa bỏ các tế bào già yếu, không thể phân chia, các nhà khoa học đã có thể kéo dài tuổi thọ của những con chuột lên tới 35%.

Đăng ngày: 11/02/2016
Tiêu điểm
Khoa Học News