quốc gia không thải co2quốc gia không thải co2

Quốc gia duy nhất trên thế giới không thải ra CO2, thậm chí còn hút bớt đi

Quốc gia duy nhất trên thế giới không thải ra CO2, thậm chí còn hút bớt đi

Gần như tất cả các nước trên thế giới có chỉ số carbon dương - tức là tổng lượng khí nhà kính thải ra lớn hơn lượng khí hấp thụ vào.

Đăng ngày: 03/05/2018
Tiêu điểm
Khoa Học News