quan niệm về mắt quỷquan niệm về mắt quỷ

Quan niệm

Quan niệm "mắt quỷ" gieo tai họa dưới góc nhìn khoa học

"Mắt quỷ" là một quan niệm đã tồn tại từ xa xưa, được cho là ánh mắt gây hại cho người khác, xuất phát từ sự ganh ghét và đố kỵ với người đó.

Đăng ngày: 07/09/2017
Tiêu điểm
Khoa Học News