robot bác sĩrobot bác sĩ

Trong tương lai gần, con người có thể ăn cả... robot

Trong tương lai gần, con người có thể ăn cả... robot

Trong thời gian tới, robot có thể trở thành

Đăng ngày: 18/03/2017
Robot bác sĩ trong không gian

Robot bác sĩ trong không gian

Các nhà khoa học thuộc Đại học Nebraska, Mỹ và NASA vừa phát triển thành công mô hình robot bác sĩ điều khiển từ xa, có thể thực hiện những ca mổ trong môi trường phi trọng lực.

Đăng ngày: 04/04/2014
Tiêu điểm
Khoa Học News