robot nông dânrobot nông dân

Robot nông dân sẽ thay thế con người trên cánh đồng

Robot nông dân sẽ thay thế con người trên cánh đồng

Người máy chăn súc vật, trồng trọt và lái xe kéo để thu hoạch nông sản đang sắp sửa thống lĩnh các cánh đồng. Những robot này được kì vọng là tương lai của ngành nông nghiệp.

Đăng ngày: 19/07/2016
Robot thu hoạch trái cây

Robot thu hoạch trái cây

Nhờ vào sự kết hợp của các máy cảm biến giá rẻ và khả năng quan sát của máy tính, các “robot nông dân” ngày càng có nhiều khả năng định hướng độc lập và thực hiện những nhiệm vụ phức tạp.

Đăng ngày: 28/07/2014
Nông dân máy sẽ làm việc trên cánh đồng

Nông dân máy sẽ làm việc trên cánh đồng

Xác định nông sản cần lấy, phun thuốc trừ sâu, thu hoạch là những việc mà robot nông dân có thể thực hiện trên đồng ruộng trong tương lai, các nhà khoa học Israel khẳng định.

Đăng ngày: 18/04/2011
Tiêu điểm
Khoa Học News