sàn nhà cảm ứngsàn nhà cảm ứng

Sàn thông minh

Sàn thông minh

Với sàn cảm ứng của các chuyên gia Đức, sàn nhà của bạn sẽ nhận dạng được từng người trong gia đình, đồng thời theo dõi hoạt động của họ để kích hoạt các dịch vụ tương ứng.

Đăng ngày: 09/02/2013
Tiêu điểm
Khoa Học News