sông trên trái đấtsông trên trái đất

Đây là lý do thực sự vì sao những con sông không bao giờ chảy theo đường thẳng

Đây là lý do thực sự vì sao những con sông không bao giờ chảy theo đường thẳng

Lý giải hoàn toàn khoa học về việc vì sao trên Trái đất con sông nào cũng khúc khuỷu.

Đăng ngày: 16/06/2017
Tiêu điểm
Khoa Học News