tàu Viện sĩ Lomonosovtàu Viện sĩ Lomonosov

Nga thử nghiệm nhà máy điện hạt nhân nổi

Nga thử nghiệm nhà máy điện hạt nhân nổi

Liên bang Nga đã bắt đầu thử nghiệm nhà máy điện hạt nhân nổi được đặt trên tàu mang tên "Viện sĩ Lomonosov".

Đăng ngày: 06/07/2016
Tiêu điểm
Khoa Học News