tập tính của bầy quạtập tính của bầy quạ

Quạ là loài thù dai, nhớ lâu

Quạ là loài thù dai, nhớ lâu

Những con quạ đen có trí nhớ đặc biệt. Nó nhớ cụ thể và chi tiết những gì xảy ra trong mối quan hệ với đồng loại (bạn bè hoặc thù địch). Kết luận này rút ra từ những quan sát lâu dài tập tính của những bầy quạ sống trong những thành phố ở châu Âu.

Đăng ngày: 20/09/2012
Tiêu điểm
Khoa Học News