tắc kè lùn Sphaerodactylus ariasaetắc kè lùn Sphaerodactylus ariasae

Những động vật có xương sống nhỏ nhất thế giới

Những động vật có xương sống nhỏ nhất thế giới

Cá voi và voi được xem là những động vật có xương sống lớn nhất thế giới. Tạp chí khoa học Anh New Scientist vừa giới thiệu những động vật đối lập với chúng - những động vật có xương sống nhỏ nhất thế giới.

Đăng ngày: 31/08/2012
Tiêu điểm
Khoa Học News