thằn lằn bạch tạng chỉnh sửa genethằn lằn bạch tạng chỉnh sửa gene

Mỹ chỉnh sửa gene tạo thằn lằn bạch tạng

Mỹ chỉnh sửa gene tạo thằn lằn bạch tạng

Việc áp dụng thành công công nghệ chỉnh sửa gene trên bò sát có thể giúp chúng ta hiểu hơn về các vấn đề thị lực ở người bạch tạng.

Đăng ngày: 28/08/2019
Tiêu điểm
Khoa Học News